Orígens

Aquest projecte té els seus orígens en un nucli familiar. Els creadors de Memoryteca són una neuropsicòloga i un consultor d´iniciatives empresarials que, veient la transformació laboral i social que s´estava produint en el seu entorn, es van voler reinventar, tant en l´àmbit personal com en el professional. Preocupats per millorar les capacitats cognitives dels seus 4 fills, van descobrir que certs jocs, adequadament escollits i adaptats, permetien aconseguir-ho.

Aquesta idea era aplicable a altres nens, i per això els professionals de Memoryteca van crear programes neuro educatius per a escoles i cursos de formació per a que altres nens, amb o sense dificultats cognitives, se’n podessin també beneficiar.


Projecte innovador

Memoryteca és una eina innovadora que fa dues aportacions interessants en l´àmbit de l´estimulació cognitiva: d’una banda l´estimulació amb jocs és ecològica, ja que el joc forma part de la vida, i d’altra banda és social, ja que reforça vincles amb els companys de joc.

En aquest projecte participen altres professionals de l´àmbit educatiu i terapèutic, formant un equip interdisciplinari. Un equip que basa els seus plantejaments en els beneficis del neuroaprenentatge, la teoria de la reserva cognitiva i la plasticitat cerebral.


Selecció dels millors jocs del món

Memoryteca busca jocs per tot el món, amb la finalitat de provarlos, analitzar-los i classificar-los segons la funció cognitiva que estimulen. Posteriorment aquests jocs són incorporats als programes educatius per a escoles i recomanats en els tallers de jocs que imparteix l’esquip de Memoryteca.

Memoryteca és un projecte en el qual s´ha elaborat amb cura cada detall i del que els seus creadors se´n declaren uns apassionats en tots els seus aspectes.
¿Com ho fem?


Seleccionem jocs de fabricants de tot el món que, per les seves qualitats, sembla que estimulen alguna funció cognitiva. L’equip de memoryteca selecciona únicament aquells jocs que estimulin almenys una funció cognitiva i siguin valorats positivament pels assessors externs.


Per conèixer quins dominis cognitius estan implícits en cada joc, els provem en escoles i en sessions privades amb nens i nenes de diferents edats. L’equip d’experts els observa durant diverses sessions i valora la seva opinió sobre les sensacions que els ha produït: si els diverteix, si els materials són agradables o si el temps de les partides és adequat, entre uns altres.

Cada membre de l’equip d’experts analitza els jocs i els prova també amb els seus pacients.


Es classifiquen els jocs segons la funció cognitiva que estimula i segons l´edat i les patologies per a les quals seria adequat. Per finalitzar, s´afegeixen unes pautes amb consells i es creen nivells de dificultat. Tot això transforma els jocs i s’incorporen com un mitjà d’aprenentatge.