TOOLBOX MEMORYTECA KIDS ESCOLES

El programa MEMORYTECA KIDS ESCOLES és un programa innovador creat per l’equip de professionals Memoryteca, que conté una selecció de jocs i materials ideals per estimular totes les funcions cognitives i les àrees curriculars d’educació infantil. A més, conté una sèrie de tècniques que ajudaran a influir en el desenvolupament integral dels nens i en els seus aprenentatges. El programa està basat amb principis bàsics de la neurociència que ens expliquen com aprèn el cervell. El nostre objectiu és que tots els nens i nenes arribin al seu desenvolupament òptim de la manera més natural possible per a ells: JUGANT i a través de les EMOCIONS POSITIVES.

Tenint en compte la diversitat actual de les aules, aquest programa ofereix la possibilitat que tots els nens i nenes aprenguin d’una manera lúdica i motivadora, potenciant el treball en equip, permetent-los experimentar a través de materials manipulatius i tenint en compte com són d’importants les emocions i com influeixen aquestes en els aprenentatges.

La societat actual canvia contínuament, cada dia estem exposats a diferents estímuls i situacions a les quals ens hem d’adaptar. És per això, que amb el nostre programa ajudem als nens i nenes a ser flexibles per tal d’adaptar-se a les situacions, a raonar de manera crítica i analitzar la realitat per resoldre de manera autònoma els reptes que se’ls presenten en el seu dia a dia. Per aconseguir-ho, els hem de facilitar eines per a interactuar amb els altres d’una manera assertiva i potenciar el pensament lateral, que consisteix en resoldre problemes d’una manera creativa.

MEMORYTECA KIDS ESCOLES conté una selecció de jocs atractius i motivadors per a l’alumnat, materials i recursos propis creats exclusivament pel nostre equip de professionals, com per exemple contes per treballar l’educació emocional; una guia pedagògica amb 80 sessions estructurades per aplicar el programa a l’aula i estratègies per potenciar tots els aprenentatges. A més, el nostre equip de professionals us formarà i assessorarà per tal de poder garantir l’èxit en l’aplicació del programa.

Així, aquest programa és l’eina perfecta per a cuidar i millorar els aprenentatges dels vostres alumnes. Estem segurs que us ajudarà a gaudir de moments màgics amb ells, moments que recordaran sempre amb il·lusió.

contáctanos